+38 (044) 226-27-83     +38(044) 279-87-25      

01001, Україна, м.Київ, вул. Б.Грінченко, 1

svit-matrasiv.com.ua

Проекти документів, розроблених на виконання Закону "Про якість та безпечність"

 

Проекти нормативних документів, розроблених на виконання Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" згідно із Законом України № 1602-VII від 22.07.2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів».

 • Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл"

Частина перша статті 23 Закону встановлює обов’язок операторів ринку, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, отримати експлуатаційний дозвіл.

Частиною чотирнадцятою статті 23 Закону на центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, покладено функцію затвердження порядку ведення реєстру, до якого вносяться оператори ринку та потужності, на які видано експлуатаційний дозвіл.

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, Мінагрополітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики в галузях безпечності харчових продуктів та нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  "Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл" підготовлений на виконання частини чотирнадцятої статті 23 Закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та спрямований на затвердження Порядку ведення реєстру потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, який відповідає вимогам Закону.

Розробником проекту наказу є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Оприлюднений 25.08.2015р. на офіційному веб–сайті Держветфітослужби:  www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів.

Ознайомитись за посиланням : http://www.vet.gov.ua/node/4152

 • Проект постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження переліку призначених прикордонних інспекційних постів на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення (пересилання)  в Україну, вивезення (пересилання) з України та переміщення транзитом харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів"

Прийняття проекту постанови дозволить забезпечити виконання частини першої статті 54 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та затвердити єдиний перелік призначених прикордонних інспекційних постів на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення (пересилання) в Україну, вивезення (пересилання) з України та переміщення транзитом харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів.

Розробником проекту наказу є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Оприлюднений 27.07.2015р. на офіційному веб-сайті    Держветфітослужби:  www.vet.gov.ua

розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів.

 Ознайомитись за посиланням : http://www.vet.gov.ua/node/4099

 • Проект наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України "Про затвердження Положення про періодичність здійснення державного контролю потужностей операторів ринку харчових продуктів"

Проект наказу підготовлено на виконання Закону України "Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості харчових продуктів", та з метою приведення законодавства України у сфері державного контролю у відповідність з нормами та принципами законодавства Європейського Союзу (Acquis Communautaire),а саме:

частини першої статті 8, відповідно до якої центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів встановлює на підставі результатів проведення аналізу ризиків періодичність здійснення державного контролю кожної потужності, та

частини шостої статті 12 , відповідно до якої періодичність проведення державного контролю ґрунтується на ризик-орієнтованому підході та має, зокрема, включати:

1) визначені ризики, пов’язані з об’єктом санітарних заходів або потужностями, а також з технологією виробництва та/або переробки;

2) результати попереднього державного контролю;

3) результативність процедур, які застосовуються оператором ринку для забезпечення дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Водночас, вищезазначений наказ спрямований на приведення законодавства України у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів до норм та принципів законодавства Європейського Союзу, зокрема до відповідних положень Регламенту(ЄС) № 854/2004 від 29 квітня 2004 року, що встановлює особливі правила організації офіційного контролю за продуктами тваринного

походження, що призначені для споживання людиною та Регламенту (ЄС) № 882/2004 від 29 квітня 2004 року про офіційні заходи контролю, що здійснюються з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми, правилам здоров’я та благополуччя тварин.

Розробником проекту наказу є Держветфітослужба України.

Оприлюднений 27.07.2015р. на офіційному веб – сайті     Держветфітослужби

Ознайомитись за посиланням : http://www.vet.gov.ua/node/4083

 • Проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до здійснення державного контролю харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів"

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до здійснення державного контролю харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів" (далі – проект наказу) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання частини другої статті 7 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (далі- Закон),  в додаток до вимог визначених статтями 12 та 14 Закону, та на виконання пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

Оприлюднений 27.07.2015р. на офіційному веб – сайті     Держветфітослужби.

Ознайомитись за посиланням : http://www.vet.gov.ua/node/4081

 • Проект постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження форми експлуатаційного дозволу тавизнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712»

Проект постанови розроблено з метою реалізації положень частини двадцять четвертої статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (набуває чинності 20.09.2015 згідно із Законом України № 1602-VII від 22.07.2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів»), якими передбачена необхідність затвердження форми експлуатаційного дозволу Кабінетом Міністрів України. Також метою проекту постанови є встановлення розміру плати за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу.

Оскільки постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів» була прийнята на виконання Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», який з 20.09.2015 буде викладено у новій редакції (що не передбачає затвердження порядку видачі експлуатаційного дозволу), необхідним є визнання вказаної постанови такою, що втратила чинність, з відповідної дати.

Проект постанови є регуляторним актом, який відповідає принципам державної регуляторної політики та справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Розробником постанови є Держветфітослужба України. Проект постанови та аналіз його  регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті 20.07.2015р.

Ознайомитись за посиланням: http://www.vet.gov.ua/node/3680

 • Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми протоколу про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів".

Статтею 64 Закону встановлено відповідальність операторів ринку, які є юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Частиною другою статті 65 Закону визначено, що за результатами заходу державного контролю може складатися протокол про правопорушення, передбачені статтею 64 цього Закону.

Відповідно до частини четвертої статті 65 Закону форма протоколу про правопорушення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500, Мінагрополітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики в галузях безпечності харчових продуктів та нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Проект наказу розроблено на виконання частини четвертої статті 65 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Розробником проекту наказу є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України .Оприлюднений 10.07.2015р. на офіційному веб – сайті     Держветфітослужби.

Ознайомитись за посиланням:http://www.vet.gov.ua/node/4084

 • Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031”

Метою проекту постанови є виконання частини другої статті 55 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів ”, далі – Закон (набуває чинності 20.09.2015), яка передбачає затвердження Кабінетом Міністрів України переліку харчових продуктів, що підлягають попередньому документальному контролю, а також виконання підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення ” Закону України № 1602-VII від 22.07.2014 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів ”, яким вимагається привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом та забезпечити набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності Законом.

Частиною другою статті 55 Закону встановлено, що перелік харчових продуктів, що підлягають попередньому документальному контролю, затверджується Кабінетом Міністрів України. На даний час зазначений перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України”, в якому для харчових продуктів визначені три види державного контролю – санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний та фітосанітарний. У той же час Законом визначений тільки один вид державного контролю харчових продуктів, який має назву “державний контроль”.

Ознайомитись за посиланням:http://www.vet.gov.ua/node/3675

 • Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Переліку референс-методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об’єктів санітарних заходів"

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Переліку референс - методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об’єктів санітарних заходів" (далі – проект наказу)
розроблено відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України
від 22 липня 2014 року № 1602-VII "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 03 жовтня 2014 року № 35018/1/1-14.

Ознайомитись за посиланням: http://www.vet.gov.ua/node/2273

 • Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про Порядок такритерії уповноваження акредитованих лабораторій та ведення їх реєстру"

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій та ведення їх реєстру" (далі – проект наказу) підготовлено на виконання статті 7 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", статті 62 Закону України "Про ветеринарну медицину", доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2014 № 35018/1/1-14 та відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500/2011.

Реалізація проекту наказу дозволить встановити єдиний порядок уповноваження лабораторій на проведення досліджень (випробувань) цілей державного контролю об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів, що здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (компетентний орган), а також забезпечить ведення та доступність реєстру уповноважених лабораторій.

Розробником проекту наказу є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Ознайомитись за посиланням: http://vet.gov.ua/node/2524

 • Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням необхідних гігієнічних вимог щодо забезпечення безпечності готових харчових продуктів тваринного походження на бійнях, гуртівнях та потужностях з розбирання та обвалювання м'яса"

Проект наказу підготовлено на виконання Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", та з метою приведення законодавства України у сфері державного контролю за дотриманням необхідних гігієнічних вимог на бійнях, гуртівнях та потужностях з розбирання та обвалювання м'яса у відповідність з нормами та принципами законодавства Європейського Союзу (Acquis Communautaire).

Затвердження наказу забезпечить виконання вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та з метою приведення законодавства України у сфері безпечності та якості харчових продуктів до норм та принципів права Європейського Союзу, зокрема,до відповідних положень Регламенту(ЄС) № 854/2004 від 29 квітня 2004 року, що встановлює особливі правила організації офіційного контролю харчових продуктів тваринного походження, що призначені для споживання людиною.

Розробником проекту наказу є Держветфітослужба України. Оприлюднений 27.07.2015р. на офіційному веб – сайті     Держветфітослужби:

Ознайомитись за посиланням: http://vet.gov.ua/node/4082

 • Проект Порядку проведення арбітражних досліджень об’єктів санітарних заходів на розробленні -на виконання статті 11 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів ”
 • Проект Порядку проведення державного контролю на кордоні на розробленні в Держветфітослужби України - на виконання статті 55 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів ”

 

Опитування

Як, на вашу думку, вступ у дію угоди про ЗВТ Україна - ЕС відобразиться на молочній галузі?

Позитивно - 70.5%
Негативно - 29.5%

Total votes: 61